Els retenidors són els aparells que s’utilitzen per donar estabilitat als resultats obtinguts durant l’ortodòncia. Just acabat el tractament, les dents tenen una tendència natural a retornar a la seva posició anterior perquè tant els teixits que les suporten, com la musculatura i els ossos de la cara s’han d’adaptar als canvis que hi ha hagut.

Bàsicament hi ha dos tipus de retenidors: els linguals fixes i els amovibles. En acabar el tractament els nostres doctors informen cada pacient de quin és el més adient en el seu cas, així com del temps que s’hauran d’utilitzar, que depèn bàsicament de la maloclusió inicial i dels moviments que s’hagin hagut de dur a terme.

lingual

essix 

blue retainer

Revisions post-tractament

Recomanem una revisió al cap de 6 mesos i una altra un any després d’acabar l’ortodòncia per anar controlant l’estabilitat del tractament i l’estat dels retenidors. No és habitual que es trenquin, però en cas que sorgeixi algun problema és important demanar una cita més d’urgència per solucionar-ho.

Preu de la retenció

A la clínica Bibiloni-Tribó el preu de la retenció i de les visites de revisió posteriors al tractament sempre estan inclosos en el pressupost que s’entrega a la primera visita, que en cap cas es veurà alterat pel tipus de retenidors o el temps que s’hagin d’utilitzar.