Cost i Finançament

Al sortir de la primera visita s’entrega el pressupost i s’informa de les formes de pagament.