Sistema Damon

Diferències esthétiques, de tamany i tecnològiques entre sistema damon i sistemes convencionals