ABANS
En Pol tenia la línia mitjana inferior desviada per a un mal encaix entre les dents superiors i les inferiors del costat esquerre, a més de compressió maxil·lar i una lleugera sobremossegada anterior.

DESPRÉS
Després del tractament la maloclusió ha quedat resolta, hem centrat la línia mitjana inferior, hem corregit la sobremossegada, i li hem donat més amplada al somriure.