Tags:

ABANS
En Pau patia d’un mal encaix entre les dents superiors i les inferiors degut a una posició massa endarrerida de la mandíbula, i això feia que tota l’arcada inferior quedés enfonsada dins la superior.

DESPRÉS
Després del tractament amb el Sistema Damon hem aconseguit avançar l’arcada inferior fins a trobar l’encaix ideal amb la superior, hem reduït la sobremossegada fins a l’ideal, i ara gaudeix d’un somriure perfectament alineat i anivellat.