ABANS
La Mª Carmen tenia les dents desalineades i mal encaixades sobretot de la part dreta, amb un ullal completament fora d’arcada.

DESPRÉS
Acabat el tractament han quedat totes les dents ben alineades i anivellades, i hem recol·locat l’ullal a la seva posició ideal sense necessitat d’extreure cap dent.