ABANS
La maloclusió d’en Jordi destaca per un apinyament sever superior i inferior, però que a més pateix d’una mala relació entre l’arcada superior i la inferior, quedant la part inferior dreta massa endavant respecte la superior, i l’esquerre massa endarrere, fet que fa que les línies mitges li quedin molt desviades a costats oposats.

DESPRÉS
Per tal de buscar la millor relació entre arcades es va decidir extreure dues premolars, fet que ens va permetre alinear totes es dents amb el Sistema Damon, trobant-les-hi una relació oclusal correcta i dotant en Jordi d’un somriure harmònic i simètric que, a més, de ben segur que li millorarà la higiene i la salut dental.