ABANS
Quan les arcades dentals són massa estretes les dents tendeixen a apinyar-se perquè no hi caben. Tant la malposició de les dents superiors i inferiors, com la sobremossegada excessiva que presentava la Irene, eren degudes a aquesta compressió posterior.

DESPRÉS
Amb els brackets d’autolligat del Sistema Damon aconseguim expansions posteriors que ens donen l’espai necessari perquè les dents puguin quedar perfectament alineades, permetent un somriure ben ampli, i amb la sobremossegada adequada.