ABANS
En Francesc ensenyava massa geniva en el somriure, i les dents superiors sobrepassaven massa les inferiors. Els incisius superiors tocaven la geniva inferior i els inferiors tocaven la geniva del paladar.

DESPRÉS
Ara té la línia del somriure perfectament paral·lela al llavi, ensenyant la quantitat adequada de geniva i  a més de tancar el diastema d’entre els incisius centrals, hem corregit la sobremossegada tan agressiva que tenia.