A en David li quedaven els incisius completament fora de la boca tan en posició de repòs com al somriure. Després del tractament d’ortodòncia, a més de corregir-ne la inclinació, hem tancat els diastemes i hem anivellat la sobremossegada, a l’espera que acabi el recanvi dental per iniciar, si fes falta, una segona etapa correctora.