INICIALS
La Jana patia mossegada creuada posterior (els queixals de la part de dalt del seu costat esquerre tancaven per dintre dels de baix), i tenia la sobremossegada augmentada (les dents anteriors de dalt trepitjaven en excés les incisives inferiors). Tenia les dents desalineades, i les línies mitjanes desviades (la línia que separa les dues incisives centrals no coincidia amb la que separa les de baix).

FINALS
Els brackets d’autolligat del Sistema Damon ens permeten fer expansions controlades de les arcades, amb les que hem donat a la Jana un somriure ben ampli, corregint la mossegada creuada i la sobremossegada, a més d’alinear les dents correctament i centrar les línies mitjanes.