ABANS
A l’Anna li faltaven dos premolars superiors, i això no li havia desestabilitzat completament la mossegada: les dents superiors no abraçaven les inferiors a la part de davant, tenia espais romanents dels dos premolars absents, i les dents superiors i les inferiors no engranaven de forma correcta.

DESPRÉS
Gràcies als efectes de baixa fricció del Sistema Damon, hem tancat els espais i hem aconseguit una correcta relació entre les dents superiors i les inferiors sense necessitat de substituir les peces absents, però el que és més important, la seva boca ara gaudeix d’un engranatge i una estabilitat molt més saludables.