ABANS
L’Anna Mª presentava apinyament superior i inferior, amb totes les dents del sector anterior a alçades diferents. A més tenia l’incisiu lateral superior esquerre creuat, i una sobremossegada que li cobria pràcticament el 100% dels incisius inferiors.

DESPRÉS
L’edat de la pacient en cap cas ha compromès els resultats del tractament, i hem pogut alinear i anivellar totes les dents, descreuant l’incisiu lateral i corregint la sobremossegada.