ABANS
L’Anna tenia mossegada oberta anterior i mossegada creuada dreta per paladar estret. Quan tancava la boca, les dents de davant no arribaven a contactar, i els queixals superiors del costat dret quedaven per dins dels de baix, fet que li provocava una asimetria en el somriure, desviant el mentó cap a la dreta.

DESPRÉS
Acabat el tractament de primera fase, hem tancat la mossegada anterior i descreuat el costat posterior dret. D’aquesta manera hem millorat el seu somriure i hem solucionat el problema d’asimetria facial. Hi ha problemes de creixement ossi que és millor tractar-los en edats infantils, abans que el creixement hagi acabat, per tal d’evitar cirurgies futures i tractaments més complicats.