Durant l’etapa adolescent, més o menys entre les 12 i els 16 anys, sol ser la millor època per iniciar el tractament d’ortodòncia. El fet que ja hagin erupcionat totes les dents definitives i que el creixement craniofacial encara no hagi acabat, permet que el tractament sigui més curt i moltes vegades amb millors resultats.

A aquesta edat encara estem a temps de controlar i redirigir el creixement dels ossos de la cara aprofitant la última etapa de desenvolupament, a la vegada que anem reubicant totes les dents a la seva posició més adequada. Així els moviments dentals són biològicament més naturals i en harmonia amb el desenvolupament dels maxil·lars, del que en resulta molta més estabilitat quan acaba el tractament.

De totes maneres, encara que en la gran majoria de casos el millor moment d’iniciar l’ortodòncia sigui en l’etapa adolescent, a vegades hi ha problemes que és millor solucionar-los abans. El més indicat és, doncs, fer una primera visita d’ortodòncia quan reaccionen els primers molars definitius, al voltant dels 6 anys, i anar fent revisions periòdiques durant el recanvi per tal que, en cas que sigui necessari, iniciar el tractament en el moment més oportú.