A mesura que la tecnologia digital avança, la manera de treballar tradicional va quedant substituïda per solucions assistides per ordinador que ens aporten grans beneficis. Seguir un flux digital significa que des del diagnòstic i la planificació del tractament, fins al disseny i la mateixa fabricació dels aparells, es fan guiats per ordinador. És el que habitualment es coneix com a tecnologia CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing), que ens dóna la possibilitat d'estudiar i preparar minuciosament cada cas de manera individualitada, sobre una rèplica virtual en 3D del pacient, o fins i tot sobre una rèplica física fabricada amb una impressora 3D. Res a veure amb la forma tradicional de fer-ho, a partir de radiografies convencionals o models de guix.

Presa de registres

La porta d'entrada a un flux digital és evidentment la presa de registres. Per estudiar i preparar el cas amb les eines que ens ofereixen els ordenadors necessitem primer tenir una rèplica digital del pacient dins l'ordenador, sobre la que poguem començar a treballar. Això s'aconsegueix amb fotografies digitals (de la cara i de dins la boca del pacient), radiografies en 2D o 3D digitals, i amb un model en 3D de la boca del pacient. Per tant necessitem tenir la clínica adaptada tecnològicament a aquestes necessitats.

Estudi i disseny

Fabricació dels aparells