La Clínica Bibiloni-Tribó està dissenyada d’acord amb un pla de sostenibilitat per reduir al màxim la nostra empremta ecològica. Treballem amb equipaments que permeten disminuir els nostres nivells de consum elèctric, d’aigua i de paper, minimitzem la contaminació acústica i atmosfèrica, i procurem una correcta gestió i separació dels residus que generem.

Paperless
paperless

La Clínica Bibiloni-Tribó està completament digitalitzada per tal de reduir la quantitat de paper imprès. Per això, comptem amb un software de gestió de clínica dissenyat exclusivament per a nosaltres, des del qual treballem sempre amb informes i radiografies digitals. A més, per tal que t’uneixis a aquesta iniciativa, si ho sol·licites, podem fer-te arribar tota la informació, comunicacions i facturació de manera electrònica.

Eficiència energètica
energia

L’enllumenat de totes les estances de la clínica està equipat amb l’última tecnologia LED, que ens permet un estalvi energètic de més del 50% en il·luminació. A més, el nostre sistema de climatització és eco eficient i supera les condicions establertes per la nova normativa europea, entrant així dins la màxima classificació energètica, que acredita el màxim estalvi d’energia i la reducció de les emissions de CO2.

Eficiència acústica
acustica

Els nivells màxims de contaminació acústica de qualsevol clínica provenen de la sala de màquines. A Bibiloni-Tribó tenim els motors i compressors dins una estructura insonoritzada per tal que en cap cas sobrepassin els 54dB. El sistema de climatització també és un producte considerat de baix nivell sonor i, tot i que es complementa amb un sistema de renovació d’aire, junts no generen més de 59dB quan estan en funcionament.

Reciclatge
reciclatge

A la nostra activitat diària hi incorporem totes aquelles metodologies i bones pràctiques orientades a minimitzar la generació de residus. Sempre intentem minimitzar els recursos emprats, seleccionem els materials analitzant-ne la durabilitat, i separem els residus reciclables, així reduïm la quantitat de residus que van a parar als abocadors i l’explotació exagerada d’algunes matèries primeres.